Orgelmaker Rinze Witteveen (69) overleden

© beeld witteveen-orgelmaker.nl

Orgelmaker Rinze Witteveen uit Doornspijk is maandag 24 februari op 69-jarige leeftijd plotseling overleden.

Text Example

advertentieRinze Rients Witteveen (Ermelo, 5 september 1950) was sinds 1992 actief als zelfstandig orgelmaker. Zijn opuslijst omvat met name kistorgels en huiskamerorgels.

Kistorgels

Zijn kistorgels hebben niet alleen een weg gevonden naar Nederlandse particulieren en kerken, maar zijn ook te vinden omringende landen, Japan, Taiwan en de Verenigde Staten. Daaronder bevinden zich ook enkele kistorgels met twee klavieren en zelfstandig pedaal.

Kerkorgels

Naast de bouw van kleinorgels onderhield en restaureerde Witteveen kerkorgels, huisorgels en harmoniums. Het orgel van Gereformeerde Gemeente te Kamperland (9/IIP, 1999) is het enige nieuwgebouwde kerkorgel van zijn hand.

Rinze Witteveen werd zaterdag 29 februari in zijn geboorteplaats Ermelo begraven.