Orgels en onze Monumentenzorgen

Text Example

advertentieWe wijzen in dit verband nog op een paar aan elkaar verbonden facetten. De instandhouding van de Nederlandse historische orgels, op 1500 geschat (overigens geen 2500 maar toch wel zeer substantieel!) vergt veel geld. Door particulieren en bedrijven en allerhande instellingen wordt een derde van de kosten gesponsord. Wanneer de overheid het niet meer zou zien zitten is het gevaar levensgroot dat ook deze sponsors het laten afweten. Het kan immers alleen maar als we elkaar allemaal helpen. En dan hebben we het nog niet over alle vrijwilligers die nationaal, regionaal en lokaal onbezoldigd hun uiterste best doen om wat fraais te laten zien en horen. Kijk vandaag maar om u heen.

In de Nederlandse orgelmakerijen werken nog maar zo’n 200 mensen. Bevlogen ambachtslieden, thuis in het vervaardigen en bewerken van massiefhouten en metalen onderdelen van een orgel, artistiek georiënteerd op vorm en klank, zich bewust van de plaats waar een orgel klinkt. Zij kunnen hun vakmanschap alleen maar op peil houden door het te beoefenen, in het voortdurende streven steeds beter te worden. En laten we wel zijn: we hebben in Nederland niet alleen een traditie in kerkgenootschappen getuige de demonstratie van vandaag, we hebben mede daardoor op het gebied van orgeltraditie en orgelbouw een internationale reputatie hoog te houden, inderdaad in het kielzog van de grote Sweelinck en orgelmakers als Niehoff, Bätz, Witte, Maarschalkerweerd en al die anderen.