Orgels en onze Monumentenzorgen

Text Example

advertentieMaar wat moeten we met orgels als ze niet zouden klinken? Door de plaats waar het orgel meestal aangetroffen wordt zou je haast denken dat het een religieus instrument is! Maar aan het aantal orgelconcerten valt af te lezen dat de liefhebbers van orgelmuziek belang tonen in de muziek, zich gelukkig wetend dat die gehoord kan worden in fraaie en rustige omgeving die uitnodigt tot enige bezinning en versterking voor het dagelijkse leven. Goede organisten moeten goed worden opgeleid. Aandacht voor goed muziekonderwijs is daarvoor voorwaarde. Te beginnen op de basisschool met algemene muzikale vorming. Voort te zetten in het middelbaar onderwijs, voor de gevorderden en de praktische vorming op muziekscholen en conservatorium. Dus ook dat in de tas van de excellenties! Stimulerende middelen zijn ook nodig: concerten van jonge uitvoerenden die tot de verbeelding spreken, (vergelijk de hype die Jamie Cullen veroorzaakt op de piano, te wensen overlatend misschien maar een stimulans voor piano-onderricht), maar ook opdrachten tot het schrijven van goede door jong en oud te verstane en te begrijpen muziek.

Aandacht voor beleid is ook lokaal nodig. In een gemeentelijke cultuurnota hoort vanzelfsprekend beleid te staan ten aanzien historische monumenten. Veel wethouders weten niet eens wat zij aan te bewaren cultuurgoederen in huis hebben!

In de waan van de dag mag niet vergeten worden dat we een historische schat hebben over te dragen. Laten we daarmee met elkaar aan het werk gaan!

© foto Gérard van Betlehem 2005