Utrecht Orgelland presenteert brochure Utrechtse orgels en hun makers

Utrecht Orgelland presenteert vrijdag 1 juni een brochure ‘Utrechtse orgels en hun makers (1800-1850)’. Het eerste exemplaar van het door Peter van Dijk en Rogér van Dijk geschreven boekje wordt uitgereikt in de Oude Kerk te Soest.

Text Example

advertentieIn de kleurenbrochure wordt een veertigtal orgels beschreven die tussen 1800 en 1850 gemaakt zijn en die zich binnen de provincie Utrecht bevinden. Naast de orgels van de firma’s Bätz en Witte, Meere, Beekes, Lindsen en Stulting & Maarschalkerweerd worden ook orgels van niet-Utrechtse orgelmakers besproken waaronder instrumenten van Naber, Lohman en Friederichs.

Utrecht Orgelland gaf al eerder brochures uit waarmee zij de aandacht wil vestigen op het Stichtse orgelbezit. Zo verscheen in 2011 het boekje ‘Orgelfronten in de Provincie Utrecht’ en in 2013 de brochure ‘Langs Utrechtse orgels’, waarin de periode 1479 tot 1800 wordt beschreven.

De presentatiebijeenkomst begint om 13.30 uur met koffie en thee waarna het bijna twee uur programma om 14.00 uur begint. Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, en de burgemeester van Soest, de heer R.T. Metz krijgen de eerste exemplaren van de brochure overhandigd.

Het programma vermeldt verder korte lezingen door de auteurs van de brochure. Het onlangs in gebruik genomen Van Gruisen/Van Oeckelen-orgel wordt door Gonny van der Maten bespeeld en Dirk Bakker zal als adviseur een toelichting geven op de door Reil uitgevoerde restauratie.

Deelname graag vooraf melden bij het secretariaat van Utrecht Orgelland:
W.-Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk,
0346-212384, j.siemons1@gmail.com
Voor de aanwezigen bij de presentatie is een exemplaar de brochure beschikbaar.