Workshop ‘Buxtehude versus Bach’ in Helmond

Text Example

advertentieIn de St.-Lambertuskerk in Helmond vindt zaterdag 18 oktober een workshop plaats met als thema ‘Buxtehude versus Bach’. De workshop vindt plaats bij het historische Robustelly-orgel (1772) en duurt van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

De workshop is voor amateur-organisten en staat onder leiding van Kees van Houten. Deelnemers krijgen de gelegenheid uit onderstaande lijst één of meer orgelwerken voor te spelen. Deelname als toehoorder is eveneens mogelijk.

Opgeven vóór 15 september via k.vanhouten@home.nl of 0411-674641. Bij de aanmelding vermelden welk(e) werk(en) men wil voorspelen.

De kosten voor deze workshop bedragen € 20,- (lunch inbegrepen), vóór 1 oktober over te maken op Rabobank 12.38.20.898 of postgiro 3872100, t.n.v. Stichting Vrienden Robustelly-orgel.

Lijst van werken

Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211, D. Buxtehude

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659, J S. Bach

Gelobet seist du, Jesu Christ, BuxWV 189, D. Buxtehude

Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604, J.S. Bach

Vater unser im Himmelreich, BuxWV 219, D. Buxtehude

Vater unser im Himmelreich, BWV 762 en 636, J.S. Bach

Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 220 en 221, D.Buxtehude

Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 J.S. Bach

Ach Herr, mich armen Sünder, BuxWV 178 D. Buxtehude

Herzlich tut mich verlangen, BWV 727 J.S. Bach

Toccata en Fuga in F-dur, BuxWV 157, D. Buxtehude

Passacaglia in d-moll, BuxWV 161, D. Buxtehude

Fuga in g-moll, BWV 578, J.S. Bach

Allabreve in D-dur, BWV 589, J.S. Bach

Praeludium en Fuga in e-moll, BWV, 533 J.S.Bach

© 2008 www.orgelnieuws.nl

© 2008 foto www.orgelfotografie.nl • www.gerardvanbetlehem.nl