De orgelmakers Joseph en Adam Binvignat

Organist, klavecinist en orgeladviseur Remy Syrier deed een uitgebreide studie naar het werk van de orgelbouwers Joseph en Adam Binvignat. Het resulteerde in een proefschrift over de twee Maastrichtse orgelmakers, vader en zoon. Op 3 september zal hij het proefschrift verdedigen in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Text Example

advertentie 

De dissertatie bestaat uit twee delen, voorafgegaan door een inleiding over de Maastrichtse orgelbouw tot de komst van Binvignat. In het eerste deel wordt een historische beschrijving gegeven die begint met een biografische schets van vader en zoon Binvignat. Aan de hand van de orgels die zij onderhanden hebben gehad, beschrijft Syrier hun orgelbouwwerkzaamheden.

 

Daarin onderscheidt hij vier perioden: de nadagen van het Ancien Régime (1774-1794) waarin Joseph Binvignat samenwerkte met Lambert Houtappel, de periode van de Franse overheersing (1794-1814), de beginperiode van het Koninkrijk der Nederlanden tot Josephs overlijden (1814-1837) en de periode waarin zoon Adam het bedrijf voortzet (1837-1850).

 

Het tweede deel van het proefschrift bestaat uit een analyse van de Binvignat-orgels. Daarin worden de orgelkassen, disposities, windvoorziening, mechaniek, klaviatuur en pijpwerk beschreven. Syrier gaat  in op onder meer de Franse en Rijnlandse invloeden op het oeuvre van Binvignat. In het hoofdstuk Pijpwerk is ook een groot aantal mensuurstaten opgenomen.

 

In zijn slotbeschouwing vergelijkt Syrier het oeuvre van de Binvignats met dat van de zeventiende-eeuwse Maastrichtse orgelmaker André Séverin van wie in zijn orgels eveneens een synthese van Franse, Zuid-Nederlandse en Rijnlandse invloeden is aan te tonen. Daarmee zijn de orgels, zoals Maarten Albert Vente ooit typeerde, eerder als Maastrichts dan Frans, Waals, Vlaams of Rijnlands te duiden.

 

Het bescheiden geïllustreerde boek besluit met appendices, archivalia, een bibliografie, Engelse samenvatting en een cv van de promovendus.

 

 

Remy Syrier

De orgelmakers Joseph en Adam Binvignat

Maastrichtse orgelbouw in de nadagen van het Ancien Régime en in het begin van de moderne tijd

 

Uitgave: R.G.J.B. Syrier, Maastricht
Nummer:
Pagina’s: 300, geb. hardcover
Prijs:  € 29,50 (inclusief verzendkosten)
Bestellen: per mail via info@remysyrier.nl en overmaking van € 29,50 op NL59 INGB 0679 7334 42