Voorjaarsexcursie Brabantse Orgelfederatie naar Nuenen en Eindhoven

orgel in het Auditorium van de TU Eindhoven

De Brabantse Orgelfederatie houdt zaterdag 13 mei een voorjaarsexcursie naar diverse orgels in Nuenen en Eindhoven. De dag wordt afgesloten met een concert voor orgel en orkest in het auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven. 

Text Example

advertentieTijdens deze excursie worden uitsluitend ‘jongere’ orgels bezocht. ’s Ochtends staat een tweetal recent geplaatste orgels in Nuenen (De Regenboog, afkomstig uit Emmen) en Eindhoven (Johanneskerk, afkomstig uit Meeden) op het programma. ’s Middags wordt eerst het Van den Berg en Wendt-orgel in de Emmaüskerk in Eindhoven. De drie orgels werden alle gerestaureerd en overgeplaatst door Sicco Steendam.

Orgel en orkest
Het slotconcert van de excursie wordt gegeven op het vijftig stemmen tellende Pels & Van Leeuwen-orgel in het auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven (TU/e), een orgel dat niet vaak te beluisteren is. Universiteitsorganist Jan Verschuren laat niet alleen solowerken voor orgel klinken, hij is ook de solist in onder andere het Orgelconcert van Francis Poulenc. Het randstedelijk Serenata Symphonie Orkest staat daarbij onder leiding van Ernst Wauer.

Het Pels & Van Leeuwen-orgel (1966) in het Auditorium van de TU Eindhoven

Cd’s
Naast een programmaboekje worden twee cd’s uitgegeven van de vier excursieorgels. De eerste cd is op de eerste drie orgels opgenomen door Henk Kooiker en Gerard Habraken met werk dat zij ook tijdens de excursie zullen spelen. Op de tweede cd staat het gehele concert door Jan Verschuren op het TU/e-orgel. Het werk met orkest wordt live opgenomen tijdens dit concert. De cd wordt aan de deelnemers van de excursie nagezonden en kan worden ingevoegd in het nieuwe, tijdens de excursie uit te reiken boekje over het TU/e-orgel.

Aanmelden
De excursiebijdrage inclusief beide cd’s bedraagt € 20. Aanmelden kan via excursie@brabantorgel.nl. De excursie begint om 10.00 uur in De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen.

 

© 2017 fotografie Bart van Overbeeke