8 april 2006 Voorjaarsexcursie Organum Frisicum

Text Example

advertentieStichting Organum Frisicum zal in 2006 weer een viertal activiteiten organiseren. Het orgelseizoen van de Friese stichting begint op 8 april met de voorjaarsexcursie, en vervolgt met een donateursconcert op 16 juni in Sloten, de Nationale Orgeldag in Friesland (open speeldag) op 9 september en de najaarsexcursie naar de stad Workum op 30 september.

De voorjaarsexcursie wordt op zaterdag 8 april aanstaande gehouden in de Trynwâlden een gebied direct ten noordoosten van Leeuwarden. De tocht voert langs orgels in Oentsjerk (Gereformeerde Kerk, Flentrop 1953 en Hervormde Kerk, Van Oeckelen 1871), Gytjserk (Hervormde Kerk, Bakker & Timmenga 1896) en Aldtsjerk (Hervormde Kerk, Bakker & Timmenga 1883). De excursie, onder leiding van Jan Jongepier, Broer de Witte en Theo Jellema, begint om 10.30 uur in de Gereformeerde Kerk van Oentsjerk; ontvangst tussen 09.45 en 10.30 uur in gebouw Pro Rege naast de kerk. Tijdens de excursie zal ook het eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2006 worden aangeboden aan de burgemeester G.J. Polderman van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wie wil deelnemen kan zich opgeven door voor 25 maart € 8 per persoon (donateurs € 6) over te maken op Postbankrekening 2377793 van de Stichting Organum Frisicum te Veenwouden onder vermelding van ‘voorjaarsexcursie’. De lunch gebruiken kan ook door € 7 per persoon extra over te maken.

Meer informatie is te vinden de website www.organumfrisicum.nl of te verkrijgen bij de secretaris van de stichting, Ad Fahner, Eewal 60, 8911 GT Leeuwarden, telefoon (058) 212 78 74, e-mail adfahner@chello.nl.

© 2006 orgelnieuws.nl