Bach, het kerklied en het orgel – afscheidsbundel voor Jan R. Luth

boek bach, het kerklied en het orgel

Op 10 november 2016 nam Jan R. Luth afscheid als universitair docent liturgiewetenschap met specialisatie hymnologie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij die gelegenheid verscheen een afscheidsbundel met bijdragen van dertien vakgenoten over onderwerpen die zijn onderzoeksterreinen bestrijken: Bach, het kerklied en het orgel. 

Text Example

advertentieDe studies komen uit de kerkelijke ‘achterhoek’, zo vermeldt de subtitel van het boek. Die typering van het terrein van de (protestantse) kerkmuziek is afkomstig van Casper Honders, Luths promotor. Met het vertrek van Jan R. Luth zal hymnologie opnieuw wat in een achterhoek verdwijnen. Aan de vijfenveertig jaar lange traditie van hymnologisch onderzoek aan de Groninger faculteit komt nu een einde.

De bundel werd mogelijk gemaakt door de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) en de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK), twee verenigingen waarin Jan Luth diverse functies heeft vervuld vervulde.

 

Bach, het kerklied en het orgel

Studies uit de kerkelijke ‘achterhoek’ aangeboden aan dr. Jan R. Luth

Jaco van der Knijff, Justin Kroesen en Jan Smelik (red.)

Inhoudsopgave
• Jaco van der Knijff & Jan Smelik: Jan Luth en de hymnologie in Groningen
• Arie Eikelboom: ‘Himmelskönig, sei willkommen’ (BWV 182). Een analyse van de eerste twee delen
• Jan Smelik: Sterven en eeuwig leven verklankt in Bachs ‘Actus tragicus’ (BWV 106)
• Andreas Marti: Hymnologie als onmisbare theologische discipline
• Jaco van der Knijff: Een pinksterlied voor de boeren in Overijssel
• Anton Vernooij: ‘Oude en nieuwe lofsange’. Het eenstemmige rooms-katholieke geestelijke lied in de achttiende eeuw
• Robin A. Leaver: Een Nederlands Psalm-Boek en een Duits Choralbuch. De orgelmanuscripten van Zuidhof en Kittel
• Sybe Bakker: Een boventallig Davidslied. Vier eeuwen herdichtingen van Psalm 151
• Johan Meijer: Scheppend vrucht van de lippen. Over liederen van Tom Naastepad
• Hans Fidom: Nadenken over orgelmuziek: leren van Langer
• Justin Kroesen: Middeleeuwse orgels in dorpskerken
• Peter van Dijk: Petrus van Oeckelen en zijn eerste orgel
• Kees van der Ploeg: Het orgel als onderdeel van het protestantse kerkinterieur rond 1900
• Harmen Trimp: Historiserende orgelbouw in een gereformeerde kathedraal. Een geschiedenis van het Reil-orgel van de Noorderkerk in Groningen (1982-2008)

 

Het boek kost € 15 (plus € 4,50 porto- en verzendkosten) kan besteld worden via de website van de KVOK. Toezending van het boek vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag.