Kandidaten gezocht voor Sweelinck-Mullerprijs 2018

Jan Pieterszoon Sweelinck | beeld ORGELNIEUWS

De Stichting J.P. Sweelinckprijs is op zoek naar kandidaten voor de Sweelinck-Mullerprijs 2018. Samen met het Internationaal Orgelfestival Haarlem en het Orgelpark zoekt zij kandidaten voor de stimulerings- en innovatieprijs die wordt toegekend aan jonge organisten die een vernieuwende impuls weten te geven aan de orgelcultuur.

De organisatoren vragen Nederlandse organisten (m/v), geboren na 1 juli 1988, met een plan te komen voor een ‘gevarieerd, verrassend en uitdagend’ programma met of voor het orgel. Van dat programma voor een concert van drie kwartier moet ook improvisatie deel uitmaken.

Text Example

advertentieDe kandidaat (met een voltooide masteropleiding orgel of daarvoor studerend) moet een hoog niveau overleggen en zich een goede ambassadeur van het orgel tonen. Hij of zij mag daarbij de hulp inroepen van andere instrumentalisten of vocalisten, zolang het orgel maar centraal blijft staan.

Indienen
Kandidaten moeten het plan uiterlijk 15 december 2017 indienen, eventueel begeleid van een geluidsbestand (mp3). In januari 2018 volgt dan een gesprek met de jury die wordt gevormd door Ed Spanjaard, Jos van der Kooy en Johan Luijmes. Zij bepalen welke drie kandidaten het voorgelegde programma op 28 april 2018 in het Orgelpark tijdens de finale ten uitvoer mogen brengen.

Prijzen
De winnaar krijgt de prijs officieel uitgereikt tijdens het Internationaal Orgelfestival Haarlem in juli 2018. Hij of zij mag het programmaplan tijdens dit festival presenteren in de Philharmonie of de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden om het programma uit te voeren in het Orgelpark en op andere prestigieuze concertlocaties in Nederland. De drie finalisten ontvangen elk een stipendium voor verdere studie.

Insturen
Het programmaplan kan worden gestuurd naar het secretariaat van de Stichting J.P. Sweelinckprijs t.a.v. Ir. J. van der Gouwe, Weerestein 34, 2804 GH Gouda. Wie meer inlichtingen wil, kan zich melden bij de secretaris (0182-533353) of de voorzitter van de jury, Theo Tobé (06-22958668).

Sweelinckprijs
De Stichting J.P. Sweelinckprijs, die als doel heeft de orgelkunst en -cultuur in Nederland te bevorderen, looft al enkele jaren prijzen uit. Behalve oeuvreprijzen voor Jan Jongepier, Jan Welmers, Leo van Doeselaar, Reitze Smits en Bert Matter, is in 2009 ook een stimulerings- of innovatieprijs voor jonge organisten ingesteld. De prijs, die mede mogelijk gemaakt werd door het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, ging in 2009 naar Jacob Lekkerkerker en in 2014 naar Hugo Bakker. Wegens een te gering aantal finalisten werd in 2011 geen winnaar aangewezen.