Muziek in ontwikkeling (B)

Text Example

advertentie‘Het orgel is de koning van de instrumenten’ is een gevleugelde uitspraak van Wolfgang Amadeus Mozart. Een goede reden om een nieuw initiatief te lanceren waardoor de orgelcultuur in onze provincie extra in het zonnetje gezet wordt.

Het provinciaal cultuurbeleid ontwikkelt zich in belangrijke mate middels gecoördineerde werking. Artistieke platforms en fora zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Platformwerking is een speerpunt in het cultureel beleid in onze provincie. De diverse platforms, jazz (Motives for Jazz), pop (Pop In Limburg) en klassieke muziek (Forte) zijn de verzamelpunten van de belangrijkste organisatoren uit de provincie. Hun belangrijkste gemeenschappelijke doelstellingen zijn de organisatie, ontwikkeling en coördinatie van deze disciplines in Limburg. Het aanbod wordt oordeelkundig afgestemd naar ensembles, timing, repertoire et cetera en er wordt een gemeenschappelijke promotie gevoerd.

Naast Forte, het platform voor klassieke muziek, zijn er ‘muziekfora’ ontstaan die onafhankelijk een specifiek deelgebied van de muziek benaderen. Fora hebben beperktere doelstellingen, zijn niet gebonden door een convenant tussen de leden, maar zijn wel een handig werkinstrument voor bovengemeentelijke coördinatie en samenwerking. Voor sommige muziekdisciplines zijn ze een meer geëigende werkwijze. Hun opdracht bestaat eveneens uit afstemming naar timing en inhoud van ensembles, repertoire en initiatieven. De inhoudelijke werking wordt in de fora echter volledig gerealiseerd door de verschillende partners. Voor zover ze voldoen aan artistieke normen worden ze gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Een aangepaste communicatiestrategie is ook binnen de fora een belangrijk item, onder andere door middel van deze orgel-agenda Limburg. Orgelforum Limburg is nieuw en coördineert de werking van de orgelverenigingen uit Tongeren, Sint-Truiden, Bilzen, Hamont-Achel en Hasselt. De basis werd gelegd in Zuid-Limburg met een eerste overleg tussen de orgelkringen van Bilzen – Alden Biesen, Sint-Truiden en Tongeren onder de noemer Orgelforum Haspengouw. Dit overleg werd snel verbreed tot heel de provincie Limburg met vooral toch de markante as Noord-Zuid. Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van de steden, gemeenten, provincie en organisatoren van de orgelverenigingen uit de regio’s: Johan Hermans voor Midden-Limburg, Luc Ponet voor Zuid-Limburg en Joost Vermeiren voor Noord-Limburg. De Provincie Limburg wil via haar orgelforum de orgelcultuur extra in de belangstelling brengen waarbij onderlijnd wordt dat de artistieke eigenheid en verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisator behouden blijft. De voorliggende agenda geeft een breed overzicht van orgelconcerten in Limburg waarbij sommige concerten extra in de kijker gezet worden omdat ze een bijzondere artistieke meerwaarde betekenen voor het muziekleven. Anderzijds bevat deze agenda verschillende muziekmomenten in ons vaak prachtig gerestaureerd historisch patrimonium waar de liefhebber kan genieten en mijmeren. Deze belevingswaarde alleen al verantwoordt reeds ten volle een bezoek aan de orgelconcerten.

Wij wensen de organisatoren veel succes met de voorbereiding van de orgelconcerten en de luisteraars veel muziekvreugde met de koning van alle instrumenten

Jos Claessens

gedeputeerde van Cultuur

Belgisch Limburg

Klik hier om Orgelmuziek in Limburg 2005-2006 te downloaden

Orgelforum Limburg (B)