NotaBene verder als digitale nieuwsbrief

Text Example

advertentieNotaBene, het ‘Actualiteitenblad voor orgelkunst & kerkmuziek’ van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK), houdt per 1 januari 2014 op te bestaan. Dat maakt het KVOK-bestuur in het novembernummer van het blad bekend. Voortaan zal het verenigingsnieuws als digitale nieuwsbrief worden verspreid.

De KVOK had zich de afgelopen jaren al vaker gebogen over de toekomst van de drie verenigingsbladen, waaronder ook Muziek & Liturgie en Het Orgel. Onlangs besloot het bestuur van de KVOK de uitgave NotaBene op te heffen vanwege ‘de noodzaak tot bezuinigingen’ en de ‘geringe actualiteitswaarde in het huidige tijdperk’ als gevolg van ‘de komst van orgel-internet-sites en sociale media’ die als voordeel bleken te hebben ‘dat men bovenop de actualiteit kan zitten, veel meer dan een maandblad dat zou kunnen’.

Van het onderdeel ‘Verenigingsnieuws’ uit het huidige NotaBene zal vanaf volgend jaar een gratis digitale nieuwsbrief naar de leden worden verzonden. De nieuwsbrief zal ook beschikbaar worden gesteld op de website van de vereniging. Voor wie geen internet heeft biedt de KVOK de mogelijkheid maandelijks een gekopieerde, papieren versie van de nieuwsbrief toe te sturen.

Maandblad NotaBene verschijnt sinds 2007 en is de voortzetting van De Orgelkrant die sinds 1996 verscheen als maandelijks actualiteitenblad van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging (KNOV) toen tijdschrift Het Orgel naar een verschijningsfrequentie van twee maanden ging. Sinds het samengaan van de KNOV met de Gereformeerde Organisten Vereniging in 2009 is NotaBene een uitgave van fusievereniging KVOK.

© 2013 www.orgelnieuws.nl