Studiemiddag over orgelrestauraties in Lellens

orgel lellens

De KVOK-afdeling Groningen organiseert op zaterdag 1 november in de kerk van het Groningse Lellens een studiemiddag over orgelrestauraties. Een orgelmaker en twee andere orgeldeskundigen zullen ingaan op vraagstukken rond huidige restauratiepraktijk van kerkorgels.

Text Example

advertentie 

Welke keuzes worden gemaakt en waarom juist zo en niet anders? Hoe ziet het toekomstbeeld omtrent orgelrestauraties er uit? Welke verschuivingen in restauratiebeleid hebben in het verleden plaatsgevonden en waarom? Anders gezegd: restaureerde men dertig jaar geleden anders dan nu en,  zo ja, wat zijn dan de kenmerken van die wijzigingen?

 

Orgelmaker Dolf Tamminga van de Mense Ruiter Orgelmakers, Wim Diepenhorst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stef Tuinstra, als adviseur betrokken bij de restauratie van het orgel in Lellens, zullen op die vragen ingaan.

 

Lellens

In de kerk van Lellens, een kilometer vanaf Ten Boer, staat een kabinetorgel van H.H. Freytag van rond 1800. In 2013 werd het gerestaureerd door Mense Ruiter. Naast het behandelen van de vraagstukken rond de restauratie praktijk is er ook gelegenheid het orgel te bespelen.

 

De studiemiddag duurt van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Deelname is gratis en voor iedereen toegankelijk.

 

 

© 2014 fotografie Anjo de Haan | Freelance Fotografie