Adriaan C. Schuurman Orgelconcours

Op zaterdag 20 september 2014 vindt in de Oude Kerk te Naaldwijk de vijfde editie plaats van het Adriaan C. Schuurman Orgelconcours.  

Text Example

advertentie 

Deelname

Deelname aan het orgelconcours staat open voor amateurorganisten en studenten aan een conservatorium. De deelnemers zijn verplicht één werk van Adriaan C. Schuurman (naar eigen keuze) ten gehore te brengen. Daarnaast dienen de deelnemers één of meer werken uit de orgelliteratuur te spelen (eveneens naar eigen keuze).  Het programma mag in totaal maximaal 20 minuten duren.

Er is plaats voor maximaal 15 kandidaten. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 15 juli 2014 moeten de inschrijvingsformulieren in bezit zijn van de organisatie.

 

Prijzen / jury

Iedere deelnemer ontvangt een schriftelijke beoordeling. Verder wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. De jury wordt gevormd door Gerard Bal (voorzitter), Jan J. van den Berg en Arjen Leistra. Zij geven ’s avonds, na bekendmaking van de uitslag van het concours, een juryconcert.

 

Orgel

Het Wander Beekes-orgel (1831) van de Oude Kerk heeft twee manualen (hoofdwerk en bovenwerk) en een in 1975 gerealiseerd vrij pedaal met drie stemmen. De kandidaten worden in de gelegenheid gesteld het orgel te leren kennen. Bij de voorbereiding op het concours en op de concoursdag zelf kunnen de deelnemers gebruik kunnen maken van twee deskundige registranten.

 

Kosten

De kosten van deelname bedragen € 45. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rekening NL76RABO0335639348 t.n.v. C. Resseler te Ottoland, gelijktijdig met de toezending van het inschrijvingsformulier.

 

Meer informatie en inschrijvingsformulieren

Cor Resseler

Burgemeester Visserwerf 23

2975 BP  Ottoland

(0184) 64 17 69

c.resseler@hccnet.nl

 

© 2014 fotografie www.orgelfoto.nl