Conserverend herstel Bätz-orgel Grote Kerk ’s-Hertogenbosch

conserverend herstel batz orgel grote kerk 's-hertogenbosch

Het Bätz-orgel (II/P 24) in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch zal begin 2015 worden gerestaureerd door de orgelbouwers Pels & Van Leeuwen. Zondag 4 januari zal het instrument voorlopig voor het laatst te beluisteren zijn. Tevens zal het kerkgebouw in de komende periode worden verbouwd en heringericht.

Text Example

advertentie De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch streeft ernaar – in nauw overleg met de orgelbouwer en met orgeladviseur Aart Bergwerff – het conserverend herstel van het instrument gelijktijdig met werkzaamheden in het kerkgebouw af te ronden. Kerk en orgel zouden zo in de tweede helft van 2015 gelijktijdig in gebruik genomen kunnen worden.

Rapport
Aart Bergwerff beschrijft het instrument van Jonathan Bätz uit 1831 in zijn rapport als ‘in aanleg een verrassend gaaf bewaard gebleven instrument is, in technisch en in klanktechnisch opzicht. De huidige technische en klanktechnische problemen zijn terug te voeren op een hoge mate van uitdroging van houten en lederen onderdelen van het orgel.’

‘Er is sprake van ernstige krimpschade in orgelkas, ornamenten, balgen, speelmechanieken en houten pijpen. Het sleepafdichtingssysteem van de windladen is gedateerd en versleten. In aanleg zijn sommige onderdelen in de loop der geschiedenis gewijzigd en vervangen door ‘moderne’ vindingen. In klanktechnische zin functioneert het instrument desondanks redelijk goed, de problemen aldaar manifesteren zich vooral in de grote (front)pijpen en in de tongwerken’.

Kabinetorgel
Op 6 januari begint de demontage van het instrument. Het in het voorjaar van 2014 geplaatste Strümphler-kabinetorgel zal tijdelijk worden verplaatst naar de Wederkomstkerk, waar de Protestantse Gemeente het komende halfjaar haar erediensten zal houden. Daarna zal het opnieuw een plaats krijgen in de verbouwde Grote Kerk.

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 4 januari 2015 zal de voorlopig laatste eredienst worden gehouden in de Grote Kerk. Aansluitend geeft titularis Jamie de Goei om 12.15 uur een nieuwjaarsconcert met bekende en beroemde orgelwerken op het Bätz-orgel.

 

© 2014 fotografie www.gerardvanbetlehem.nl