De Orgelvriend 50 jaar 2008-2

Text Example

advertentieEind januari verschijnt het februarinummer van maandblad ‘de Orgelvriend’.

• In ‘Op de orgelbank’ sprak Gerco Schaap met Gert Oost, die in september j.l. afscheid nam als organist bij de Raad van State. Nog steeds speelt hij bij oraties in de Aula van de Universiteit Utrecht en is hij vaste begeleider is van de Schola Davidica. Ooit ontwierp hij een plan voor een orgel in het Utrechtse muziekcentrum ‘Vredenburg’. Het geld is er, maar of het er ooit zal komen is de vraag. Zijn dispositieontwerp vormt het slot van dit artikel.

• Nieuws uit de orgelwereld: ‘De koninklijke’ en GOV-VvK komen met gezamenlijk actualiteitenblad • Meindert Kramer (78) overleden • ‘Stichting tot behoud’ reikte oorkonden uit • Cornelis van Zwol onderscheiden • In memoriam Henk Bouwman.

• Van Hirtum-orgel Hilvarenbeek kreeg geslaagde klankrestauratie

Het orgel dat Bernard Petrus van Hirtum tussen 1840 en 1843 voor zijn parochiekerk in Hilvarenbeek bouwde, moest zich in de ruim anderhalve eeuw van zijn bestaan heel wat laten welgevallen, onder meer een ‘dwarsplaatsing’. De klankrestauratie en -reconstructie van 2005 trachtte recht te doen aan de uitgangspunten van de bouwer. Verslag: Wim van der Ros.

• Het orgel in de Town Hall van Birmingham (2)

In het laatste deel van dit tweeluik gaat het over de restauratie/reconstructie van het Hill-orgel, dat eind jaren ‘70 niet meer voldeed aan de verwachtingen die door zijn imposante verschijning werden gewekt. Sinds de Town Hall in oktober 2007 weer in gebruik is, is het orgel onder meer tijdens lunchpauzeconcerten te horen.

• Van Oeckelen-orgel dorpskerk Vierhuizen deelt in lot

Op 23 december 2006 was het vervallen kerkje van Vierhuizen de grote winnaar bij de BankGiro Loterij Restauratie. Eén jaar en twee dagen later werden de volledig gerestaureerde kerk en het Van Oeckelen-orgel (foto) weer feestelijk in gebruik genomen. Dirk Molenaar was erbij.

En verder: • ‘Het mannetje van koning Willem I’, een sprookje van Gert Oost • Muziekbijlage: Orgelkoraal Psalm 85 van de vier jaar geleden overleden Jan Bonefaas • Oók vijftig jaar: het Van Vulpen-orgel in de Chr. Gereformeerde kerk te Eindhoven • CD-recensies •Wegwijzers • Nieuwe muziekuitgaven.

© foto Gert Oost: Gerco Schaap

© foto Vierhuizen: Dirk Molenaar

© 2008 www.orgelnieuws.nl