Hersteld Hervormd Kesteren neemt Steendam-orgel in gebruik

Op vrijdag 26 september neemt de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren het Steendam-orgel in haar nieuwe kerkgebouw ‘De Fontein’ in gebruik. Het orgel is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk te Rinsumageest en werd door de oorspronkelijk makers overgeplaatst en gereviseerd.

Text Example

advertentie 

Orgelmaker Sicco Steendam te Roodeschool bouwde het orgel in 1993 voor de onder architectuur van Tjeerd Kuipers in 1913 verrezen Gereformeerde Kerk van Rinsumageest. Hij maakte daarbij gebruik van pijpwerk uit het Valckx & Van Kouteren-orgel dat in 1937 voor deze kerk werd gebouwd en in 1976 door S. Bak te Edam werd verwerkt in een nieuw orgel.

 

Orgelkas

De orgelkas van het nieuwe Steendam-orgel werd ontworpen door Th. Heidinga die als adviseur bij de bouw betrokken was. De kas vond zijn inspiratie in de Friese orgelbouw van het begin van de twintigste eeuw en vertoont qua frontopbouw grote gelijkenis met het Bakker & Timmenga-orgel (1894) van de voormalige Noorderkerk (thans in De Morgenster) te Leeuwarden. Het adviseurschap werd in de loop van het project overgenomen door Arie Goud.

 

Bij de bouw werden twee manuaaltongwerken van Engelse makelij gebruikt. De Fagot 16 werd in 2011 vervangen door een nieuwe Bazuin 16.

 

Verkocht

In het 2009 werd besloten het kerkgebouw als gevolg van teruglopend kerkbezoek te verkopen. De gereformeerden waren inmiddels samen met de plaatselijke hervormden opgegaan in een de Protestantse Gemeente Claercamp die op dat moment in wording was. In juni 2010 werd de laatste dienst gehouden, voortaan werd gekerkt in de elfde-eeuwse Alexanderkerk. Voor het Steendam-orgel werd uiteindelijk verkocht aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren, die Orgelmakerij Steendam opdracht gaf het te over te plaatsen naar haar nieuwe kerkgebouw ‘De Fontein’.

 

Aangepast

Het orgel werd geheel gereviseerd. De dispositie van het Bovenwerk werd op twee punten aangepast: de Terts 1 3/5 en de Flageolet 1 maakten plaats voor een Salicionaal 8 en een Voix Céleste 8. De orgelkas werd in Kesteren geplaatst op een balustrade boven de kansel. De kas, overgeschilderd in een blauwtint afgezet met gouden biezen, werd op enkele punten aangepast aan de nieuwe architectonische verhoudingen. Het gebroken fronton (met lier) werd verhoogd door segmenten toe te voegen of te vergroten, het fries werd eveneens verhoogd. De onderzijde van de kas werd afgezet met een plint, in gouden sierletters voorzien van het opschrift ‘Soli Deo Gloria’.

 

Ingebruikname

De ingebruikname van het Steendam-orgel vindt plaats met een orgelconcert door Peter Eilander op vrijdag 26 september om 19.30 uur. Het orgel zal dan worden overgedragen een de kerkvoogdij. Ook is er gelegenheid voor samenzang. Op zaterdag 27 september is er van 10.00 tot 17.00 uur een open dag. Wie zelf wil spelen kan zich opgeven via orgelhhgkesteren@gmail.com. Om 19.30 uur een samenzangavond waarbij plaatselijke organisten het orgel bespelen. Toegang op beide dagen is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang.

 

Kerkgebouw ‘De Fontein’ ligt aan de Overste J.M. Kolffstraat 1 in Kesteren.

 

 

Dipositie

 

Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Violon 8
Octaaf 4
Nachthoorn 4
Quint 2 2/3
Octaaf 2
Mixtuur IV-VI – op tweevoets-basis
Groot Cornet III – 5 1/3 – 4 – 3 1/5
Klein Cornet III – 2 2/3 – 2 – 1 3/5
Trompet 8

 

Bovenwerk C-f3
Roerfluit 8
Salicionaal 8 – 2014
Voix Céleste 8 – 2014
Gamba 8
Salicet 4
Fluit 4
Nasart 2 2/3
Woudfluit 2
Clarinet 8

 

Pedaal C-f1
Subbas 16
Gedekt 8
Octaaf 4
Bazuin 16 – 2011
Trompet 8

 

Werktuiglijke registers
Koppel Hoofdwerk – Bovenwerk
Koppel Pedaal – Hoofdwerk
Koppel Pedaal – Bovenwerk
Tremulant Bovenwerk

 

 

© 2014 fotografie www.orgelfoto.nl