Hoge boete voor illegale organist gehandhaafd

Text Example

advertentieDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rooms-katholieke parochies van Delfzijl en Kloosterburen in mei 2009 terecht een geldboete opgelegd, omdat een man uit Guatemala als organist in beide kerken speelde zonder dat voor hem de daarvoor vereiste werkvergunning was afgegeven. Aldus oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 februari jongstleden.

In mei 2010 kwam de rechtbank in Groningen ook al tot het oordeel dat de kerkgenootschappen de wet hadden overtreden. De rechtbank zag destijds, vanwege de financiële situatie van de parochies en de geringe aanstelling die de organist in de kerken had, wel aanleiding om de beide geldboetes van € 8.000 te verlagen. De Raad van State draait deze verlaging nu terug, omdat de omvang van de werkzaamheden ‘niet als marginaal kan worden aangemerkt’. De parochies hebben daarnaast ‘niet aannemelijk gemaakt dat zij gezien hun financiële omstandigheden door de boetes onevenredig worden getroffen’, aldus de hoogste bestuursrechter.

Tegen de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk.

bron: www.rechtspraak.nl

Eerdere berichtgeving …

© 2010 www.orgelnieuws.nl

© 2010 fotografie www.orgelnieuws.nl