John Propitius – Martinikerk Bolsward [GESIGNALEERD]

Text Example

advertentieJohn Propitius – Martinikerk Bolsward. Psalm 89; Veilig in Jezus armen; Hoor een heilig koor van stemmen; Jeruzalem; Psalm 121; Lofprijzing en aanbidding; Hij die rustig en stil; God is getrouw; Och of wij Uw geboon’ volbrachten; De dag door Uwe gunst ontvangen; Blijf met mij Heer; Heer, Uw licht en liefde schijnen; Elk uur, elk ogenblik; Ere zij aan God de Vader; Psalm 100; Psalm 139; Eén Naam is onze hope; Er is een Verlosser; Geef vrede Heer, geef vrede; Psalm 84; Ik bouw op U; Grote God, wij loven U (opgenomen in 1992 en 2000). 2CD JQZ98036 € 18,50

Klik hier om dit artikel te bestellen

JQZ Muziekproducties heeft twee eerder verschenen cd’s met John Propitius opnieuw uitgegeven in één doosje. De schijven met improvisaties over psalmen en geestelijke liederen en opwekkingsliedjes uit 1992 en 2000 werden beide opgenomen op het Hinsz-orgel van de Martinikerk in Bolsward.

De cd heeft geen echt boekje, maar een inlegvel van zes kantjes. Daarop het programma, een levensbeschrijving van Propitius, een foto en dispositie van het orgel, een foto van de kerk en een soort advertentie voor een dvd van de organist, ook in Bolsward opgenomen. Geen woord over de achtergrond van de improvisaties en de visie van de organist op het ambacht van improviseren, alleen dat hij nauwgezet de tekst uitbeeldt. Ook de reden van de heruitgave wordt niet vermeld.

John Propitius (1953) was ooit een veelbelovend speler van orgelliteratuur. Na een lange periode van ziekte en depressies legt hij zich uitsluitend toe op het improviseren in een populaire stijl: veel tremulanten en veel toccata’s met het volle werk. Op de tweede cd staan vier improvisaties die langer duren dan tien minuten.

Klik hier om dit artikel te bestellen

© 2007 www.orgelnieuws.nl