Nationaal Orgelmuseum krijgt status erkend Geregistreerd Museum

Het Nationaal Orgelmuseum mag zich voortaan erkend Geregistreerd Museum noemen. Het museum in de Elburger binnenstad is opgenomen in het landelijke Museumregister. Ook is het museum per 1 januari 2019 lid van de Museumkaart. Het museumbestuur maakte dat vandaag bekendgemaakt tijdens een jaarlijkse vrijwilligersdag.

Text Example

advertentieHet nieuws werd vanochtend bij monde van secretaris Peter Vermeulen naar buiten gebracht. Het kwam voor de meeste aanwezigen als een verrassing, óók voor de oprichter van het museum, Maarten Seijbel.

Erkenning
‘Het verwerven van de erkenning heeft heel wat voeten in de aarde’, meldt het museum. ‘Zo moet de collectie beschreven worden volgens de algemene museumrichtlijnen, moet de klimaatbeheersing in het pand op orde zijn en moet een museum blijk geven van ‘goed bestuur’, ook op financieel gebied.’

‘Het is voor de meeste musea een jarenlang traject om alle stappen te doorlopen, en zeker voor een museum dat voornamelijk op vrijwilligers steunt, vraagt het veel van de betrokkenen. In de afgelopen twee jaar heeft de bestuurssecretaris van het museum vol verve het team geleid, met dit prachtig resultaat.’

Museumkaart
In de afgelopen jaren merkte het museum dat potentiële bezoekers het pand weer verlieten wanneer ze hoorden dat de Museumkaart niet geldig was. Daarom werd ook besloten om aan te sluiten bij de Museumkaart. Men hoopt daarmee in de komende jaren ook een aanzienlijke groei in het aantal bezoekers te bewerkstelligen.

Bord
Na de officiële bekendmaking bevestigden oprichter Maarten Seijbel (foto rechts) en secretaris Peter Vermeulen (links) het officiële bord aan de gevel.

 

 

© 2018 beeld Nationaal Orgelmuseum