Orgelexposities in Elburg

wagner orgel eusbiuskerk arnhem

Op vrijdag 23 oktober worden in Elburg twee orgeltentoonstellingen geopend.

Text Example

advertentie 

Onder de titel Orgels van Maarschalkerweerd, de klank tussen hemel en aarde is er in Museum Elburg een expositie rondom Michaël Maarschalkerweerd. Naast de uitstalling van materiaal uit diens werkzame leven is er (vanaf half november) een sample-orgel van de firma Johannus uit Ede te bespelen waarin klanken van verschillende Maarschalkerweerd-orgels zijn opgenomen. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015.

 

In het Nationaal Orgelmuseum is er een tentoonstelling met als thema Verloren orgels 1940-1945. Veel kerkgebouwen hebben geleden onder de oorlogshandelingen van de Tweede Wereldoorlog, vooral die in het rivierengebied. Veel historische en belangrijke orgels zijn daarbij verloren gegaan. Zeldzame foto-opnames brengen een veertigtal van die verloren orgels in herinnering,

 

De festiviteiten beginnen op 23 oktober om 14.00 uur in Museum Elburg, waar wethouder Rien Boukema de Maarschalkerweerd-expositie opent. Om 15.15 uur verplaatst het gezelschap zich naar het Nationaal Orgelmuseum, waar organist Johan Luijmes de andere expositie opent. Het bijwonen van deze middag is gratis. Vooraf aanmelden is wel wenselijk; dat kan bij Wilma Seijbel via info@nationaalorgelmuseum.nl.

 

Beide exposities zijn van 24 oktober 2015 tot 5 maart 2016 te bezichtigen tijdens de reguliere openingstijden van de musea: dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

 

 

Beeld: het voormalige Wagner-orgel in de Grote of St. Eusebiuskerk te Arnhem