Orgelkunst december 2005

Text Example

advertentieHet relaas van de Gentse 19de-eeuwse orgelgeschiedenis loopt in het komende decembernummer ten einde met twee bijdragen over uitlopers van de romantische orgelbouw in de vroeg-20ste eeuw: het pneumatisch Pierre Schyven-orgel uit 1905 in de monumentale neobyzantijnse-neoromaanse St.-Annakerk (II/P/22) en het orgel van Jules Geurts uit 1913 in de neogotische St.-Jozefskerk (II/P/27).

Een overzicht van de Gentse nieuwe en verbouwde orgels uit de 19de eeuw besluit het jaarthema.

Verder vindt u een bijdrage over de orgelwerken van de Aalsterse musicus Kristiaan Van Ingelgem (°1944) en een interview met Gabriël Loncke waarin hij openhartig vertelt over de geschiedenis van zijn West-Vlaamse orgelmakersfamilie en zijn taak als orgeladviseur.

Voor de eerste maal wordt bij het tijdschrift Orgelkunst een auditieve bijlage gevoegd. Uitgangspunt hierbij is dat orgels en orgelmuziek niet enkel beschreven dienen te worden maar vooral tot klinken moeten worden gebracht. Op deze eerste Orgelkunstopname worden twee nog niet eerder op CD vastgelegde Gentse orgels voorgesteld en dit met een origineel programma: op het Schyven-orgel van de St.-Annakerk klinkt orgelwerk van Jozef Tilborghs (1830-1910), vertolkt door Lieve Van de Rostyne. Jozef Tilborghs studeerde orgel bij Jaak Nikolaas Lemmens en compositie bij directeur François-Joseph Fétis aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. In 1861 wordt hij er assistent van de orgelklas. In 8171 wordt Tilborgs aangesteld als eerste orgelleraar aan het conservatorium te Gent. Lieve Van de Rostyne brengt een representatieve bloemlezing uit zijn œuvre.

Op dezelfde CD stelt Paul De Maeyer met zijn toermalijnsymfonie al improviserend het Forrest-orgel (1873 – III/P/35) van de St.-Stefanuskerk voor. Orgelmaker Forrest werkte van 1861 tot 1863 in het atelier van A. Cavaillé-Coll te Parijs. Zijn enig drieklavierinstrument te Gent is één der belangrijkste instrumenten uit de Vlaamse romantische orgelbouw van de 19de eeuw. Alle informatie over beide instrumenten, met schitterende foto’s van Gérard Van Betlehem, het uitgevoerde repertoire en de organisten vindt u in het tijdschrift.

Voor de niet-abonnees van Orgelkunst wordt het decembernummer mét cd te koop aangeboden voor € 14,20 (inclusief verzendkosten).

Schrijf het bedrag over via een internationaal overschrijvingsformulier met gebruikmaking van volgende codes IBAN: BE09 4366 2049 9157 – BIC: KREDBEBB. Na ontvangst van het bedrag wordt u het decembernummer + CD toegezonden.

Uiteraard is er nog steeds de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de lopende jaargang. U ontvangt dan de vier nummers van jaargang 2005 + CD voor € 37.

© 2005 orgelnieuws.nl