Symposium Orgel 2011 – Dokumentation und Länderberichte

orgel 2011 symposium

Waar moet het heen met het orgel? Dat vroeg men zich af tijdens het internationale symposium ‘ORGEL | ORGUE | ORGANO | ORGAN | 2011’ dat in 2011 in Zürich werd gehouden. De weerslag van dit symposium over de betekenis en toekomst van het orgel werd gebundeld in een boek met begeleidende cd en cd-rom.

Text Example

advertentie 

Dat quo vadis kwam in 2007 al eens voorbij tijdens een gezamelijke conventie van het Duitse Gesellschaft der Orgelfreunde zijn Oostenrijkse evenknie in Graz. Het leidde tot het symposium dat door de Hochschule der Kunste te Zürich in september werd georganiseerd.

 

Toekomstperspectieven

Meer dan honderd organisten, orgelbouwers, wetenschappers, geestelijk en orgelliefhebbers, waaronder grote namen uit de Europese orgelwereld, namen aan het vierdaagse evenement deel. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de toekomstperspectieven van orgelmuziek en orgelbouw in het algemeen en in het bijzonder in Europa en het stimuleren van jeugd.

 

Want de orgelcultuur in ons werelddeel loopt het risico op steeds minder belangstelling en waardering te kunnen rekenen, aldus de organisatie. Door onder meer ontkerkelijking komt het publiek (dus) steeds minder met het instrument in aanraking.

 

Resolutie

De tijdens het symposium geuite zorgen leidden zelfs tot een heuse resolutie, gericht aan onder meer verantwoordelijken in politiek, kerk en cultuur, instanties in Europese Unie, UNESCO, regeringen, muziekonderwijs en concertorganisatoren en de media. In het document worden ze aangespoord om het orgel een relevante positie te geven in het publieke, culturele en kerkelijk leven. Onderwijs, presentatie, stimulering van orgelgebruik, onderhoud van orgels, professionaliteit, kwaliteit en geld zouden het tij moeten keren.

 

Gebundeld

De lezingen, samenvattingen van paneldiscussies, (foto)verslagen van activiteiten zijn gebundeld in een 224 pagina’s tellend, full-colour boek. Namen die hier voorbijkomen zijn onder meer Michael G. Kaufmann, Bernard Foccroulle, John Pike Mander, Philipp Klais, Josef Annen, Martin Sander en Burckhart Goethe. Het boek is hoofzakelijk Duitstalig, maar met een enkel Engels- en Franstalig artikel.

 

Länderbericht

Interessant zijn de Länderberichte, waarin vertegenwoordigers uit vrijwel alle Europese landen de huidige stand van zaken in hun eigen land weergeven. van elk land zijn ook statistische gegevens over het orgelbestand en de beroepsbevolking van organisten opgenomen. Hoewel daar niet altijd gedegen statistische onderzoek aan ten grondslag ligt, geeft het toch wel een aardig beeld van de diversiteit van het Europese orgellandschap.

 

CD

Het boek wordt vergezeld van een cd-rom met documentie, waaronder de Länderberichte in het Engels en het programmaboek van het symposium. Op de cd staan drie werken voor orgel, orgel en elektronica en vocaal ensemble, waaronder een voor het symposium geschreven opdrachtcompositie van Matthias Steinauer.

 

Meer over het symposium

www.zhdk.at

 

 

red. Bernhard Billeter, Markus T. Funck, Michael G. Kaufmann

ORGEL | ORGUE | ORGANO | ORGAN | 2011

Internationales Symposium zur Bedeutung und Zukunft der Orgel

8.-11. September 2011 in Zürich

Dokumentation | Länderberichte

 

Uitgave: Zürcher Hochschule der Kunste /Verlag Organum Buch
ISBN: 978-3-9809-23279
Pagina’s: 224, paperback (incl. cd-rom en cd 42’56)
Prijs: € 49,95