Voorjaarsexcursie Organum Frisicum naar Zuidwest Friesland

De voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum gaat op zaterdag 1 april naar Zuidwest Friesland. De tocht voert langs orgels in Abbega, Wolsum, Blauwhuis en Parrega.

Text Example

advertentieDe algehele leiding van de excursie is in handen van Theo Jellema, die samen met Jochem Schuurman de orgels zal bespelen; te beginnen in de Sint-Geertrudiskerk in Abbega, waar een orgel van Bakker &  Timmenga uit 1923 staat.

De tweede kerk op het programma is de Sint Martinus in Wolsum. Behalve demonstratie van het eenklaviers Van Dam-orgel uit 1905 zal daar ook de Friese Orgelkrant 2017 worden gepresenteerd.

Blauwhuis
In Blauwhuis wordt de neogotische Sint-Vituskerk, een ontwerp van architect Pierre Cuypers, bezocht. Daar worden twee orgels bespeeld: het hoofdorgel van de Gebr. Rohlfing uit 1924 (in 2011/2012 gerestaureerd door Adema’s Kerkorgelbouw) en het koororgel van C.B. Adema & Zn. uit 1903 (geplaatst in 2015 en afkomstig uit de Sint Wirokerk te Oosterbierum).

Parrega
Na de lunch in Blauwhuis wordt de voorjaarsexcursie afgesloten in de Johannes de Doperkerk te Parrega. Hier staat een orgel van Mart Vermeulen uit 1907, met 21 registers zijn grootste opus in Friesland. Bakker & Timmenga restaureerde het instrument in 2016.

Aanmelden
De excursie begint om 10.30 uur in Abbega, waar de deelnemers vanaf 9.45 worden ontvangen. Belangstellenden voor deze excursie dienen zich aan te melden vóór 20 maart. Deelname kost € 15 p.p. (donateurs) of € 20,00 (niet-donateurs), over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum  te Veenwouden o.v.v. voorjaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer. Kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen. Wie gebruik wil maken van de lunch dient € 10 p.p. extra over te maken.

 

© 2017 foto Rohlfing-orgel Blauwhuis Riemer G. van der Veen