In memoriam Ger van Poppel (1933-2023)

Op 14 september is Gerrit van Poppel, voor velen bekend als Ger, overleden. Hij was ruim veertig jaar organist van de Sint-Gudulakerk en als kerkmusicus verbonden aan de Hervormde Gemeente in Lochem.

Text Example

advertentieGerrit is 89 jaar geworden en was meer dan zestig jaar samen met Christien. Samen kregen ze drie kinderen: Erik, Christiaan en Irene. Ze hebben heel verdrietige tijden doorgemaakt toen eerst Erik en later Chris overleden. Wonderwel vonden ze de kracht om door te gaan, omdat ze elkaar hadden. In de laatste jaren had Gerrit te maken met ups en downs in zijn gezondheid. 

Gerrit Marinus van Poppel geboren in Amsterdam op 25 november 1933. Samen met zijn gezin verhuisde hij van Amsterdam naar Lochem om hier organist te worden in de veronderstelling dat het mooie Ruprecht-orgel uit 1710 hier zou staan. Dat bleek helaas niet het geval te zijn, want er stond een pneumatisch orgel van Van Leeuwen uit 1930. Zijn schoonvader en orgelleraar, Han Hoogenwoud, had hem aangemoedigd om te solliciteren. Hoogenwoud, destijds organist van de Oude Kerk in Amsterdam, dacht destijds namelijk óók dat in Lochem nog het grote Ruprecht-orgel stond. 

Loopbaan

Gerrit werd aangenomen en begon zijn kerkmuziekloopbaan op het Van Leeuwen-orgel. Daarnaast vond hij werk aan de muziekschool in Zutphen en bleef hij muziekonderwijs geven tot aan zijn pensionering. Zelfs daarna heeft hij nog aan veel kinderen en volwassenen piano- en orgellessen gegeven. 

Hij dirigeerde ook verschillende koren, waaronder Hosanna in Eefde, waar mijn ouders in zongen. Zij vertelden hem dat ze op zoek waren naar een docent die hun dochter verder kon helpen. Gerrit adviseerde hen om mij naar de muziekschool te sturen, en vanaf mijn twaalfde kreeg ik les van hem. Na een paar maanden vond Gerrit dat ik wat praktijkervaring moest opdoen, dus speelde ik wat stukken tijdens een kerkdienst in de Gudulakerk. Op dat moment stond er tijdelijk een Flentrop-orgel tussen de pilaren van de zijbeuken van de kerk. Hij bleef naast me staan van de eerste tot en met de laatste noot! 

Gerrit van Poppel geeft les aan Els Dijkerman | © foto archief Els Dijkerman

Gilman-orgel

Na de restauratie van de kerk werd het Van Leeuwen-orgel in 1978 vervangen door het huidige Gilman-orgel geplaatst. Vanaf dat moment was Gerrit eindelijk de gelukkige bespeler van een historisch, mechanisch orgel uit 1756, dat zorgvuldig was gerestaureerd en uitgebreid door Flentrop. 

Gudulacantorij

Het was ook de tijd van veel nieuwe kerkliederen. In 1973 resulteerde dat in de verschijning van het Liedboek voor de Kerken en de oprichting van cantorijen in het hele land. Ook Gerrit richtte een cantorij op. Veel van deze liederen werden door Gerrit zelf geharmoniseerd, en voor zijn Gudulacantorij schreef hij de prachtigste motetten die de cantorij letterlijk op het lijf waren geschreven.

Al deze handgeschreven muziek bewaar ik zorgvuldig. Ook is een aantal zettingen en motetten destijds uitgegeven door het Centrum voor de Kerkzang. Zijn werk werd altijd met veel plezier gezongen, omdat hij precies de juiste aanwijzingen gaf om ze prachtig te laten klinken. 

Humor

Daarnaast had Gerrit een groot gevoel voor humor. Zijn lessen en repetities waren doorspekt met vrolijke anekdotes en moppen, altijd met zijn onmiskenbare Amsterdams accent. 

Zo heeft hij met veel kennis, kunde, liefde en toewijding gedurende al die jaren de lofzang gaande gehouden. Zelf was hij altijd bescheiden en soms onzeker over of alles wel goed genoeg was. Maar niemand om hem heen twijfelde daar ooit aan.

Pensioen

Toen hij in 2003 70 jaar werd, ging hij als organist met pensioen. Ook daarna bleef hij samen met Christien actief aan de piano, waarbij ze elke dag even speelden.

Els Dijkerman is cantor-organist van de Sint-Gudulakerk te Lochem waar zij haar orgelleraar Gerrit van Poppel in 2004 opvolgde.

1 Comment

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.