‘Een orgel in de steigers’: bundel over restauratie Hinsz-orgel Bolsward

boekje over orgel martinikerk bolsward

In oktober 2016 werd het Hinsz-orgel (1776/1781) van de Martinikerk in Bolsward na een restauratie van een jaar weer in gebruik genomen. Wetenswaardigheden en verhalen rond de restauratie werden door de kerkrentmeesters van Hervormd Bolsward uitgebracht in een rijk geïllustreerde bundel van 132 pagina’s.

Text Example

advertentieDe bundel bevat een diversiteit aan bijdragen van betrokkenen bij het orgel, de restauratie en de Martinikerk. Die variëren van krantenartikelen, persoonlijke verhalen over de band met het roemruchte instrument tot een financieel verslag en een overzicht van de medewerkenden aan het restauratieproject.

Grotere artikelen zijn er ook. Zo schrijft Sjaak de Visser over de geschiedenis van het orgel, zijn bespelers en ‘pûstentrappers’. Restaurator Claudia Junge van Stichting Restauratie Atelier Limburg gaat uitgebreid in op het kleuronderzoek aan de achttiende-eeuwse orgelkas met uitbundige beeldenpartij. Erik Winkel van Flentrop Orgelbouw beschrijft de werkzaamheden die zij aan het orgel uitvoerden.

Sjaak de Visser heeft het restauratieproces op de voet gevolgd met zijn camera, waarbij hij zeldzame details kon vastleggen. Zo kon de tekst in dit boek in zeer ruime mate worden voorzien van beeldmateriaal.

 


Cees de Rouwe (eindred.)

Een orgel in de steigers

De restauratie van het Hinsz-orgel in de Martinikerk van Bolsward 2015 – 2016

Uitgave: College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bolsward
Pagina’s: 132 full-colour, paperback
Prijs: € 14 inclusief verzendkosten

Het boek is te bestellen per mail of telefonisch: info@martinikerkbolsward.nl / 0515-573652. Het boek zal per post verzonden worden na het overmaken van € 14 op rekeningnummer NL22 ABNA 0469 341 939 ten name van Hervormde Gemeente Bolsward.