Voorjaarsexcursie Stichting behoud Nederlandse orgel naar Kampen

Hinsz-orgel Bovenkerk Kampen | © foto Gérard van Betlehem

Op zaterdag 11 mei houdt de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel (SBNO) haar traditionele voorjaarsexcursie c.q. donateursdag. Die vindt dit keer plaats in Kampen. Op deze dag zal oprichter en (tot vorig jaar september) voorzitter Maarten Seijbel tevens afscheid nemen van de stichting.

Text Example

advertentieIn Kampen worden drie orgels bezocht, te beginnen met het Hinsz-orgel (1754) in de Buitenkerk. Na ontvangst met koffie en thee vanaf 10.30 uur zal Cees van der Poel het orgel om 11.00 uur toelichten en bespelen.

Sint-Annakapel
Na de lunch op eigen gelegenheid wordt om 13.30 uur een bezoek gebracht aan het recent gerestaureerde Proper-orgel (1897) in de Sint-Annakapel. Herman Kamp, adviseur bij de werkzaamheden, licht het orgel toe waarna het instrument wordt bespeeld door Cees van der Poel.

 

Lees ook
Proper-orgel Sint-Annakapel Kampen gerestaureerd

 

Afscheid Maarten Seijbel
Het slot van deze dag vindt plaats in de Bovenkerk waar vanaf 14.50 uur eerst het grote Hinsz-orgel wordt bespeelt door Ab Weegenaar en Wim Diepenhorst. Aansluiten wordt in het koor van de kerk afscheid genomen van Maarten Seijbel als SBNO-bestuurder. Hierbij zullen Wim Diepenhorst en Cees van der Poel het Reil-koororgel bespelen. Voorzitter Matthé Ackerman en penningmeester Mario van Overbeeke zullen het woord voeren. Daarna is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om Maarten Seijbel de hand te drukken.

 

Lees ook
Maarten Seijbel legt voorzitterschap St. Behoud Nederlandse Orgel neer

 

Aanmelden
De deelname aan de excursie kost € 25 voor SBNO-donateurs, niet-donateurs betalen € 30,00. Aanmelden kan op orgelstichting@hetnet.nl, onder vermelding van wel/geen donateur, naam, adres en het aantal deelnemers.

De aanmelding wordt definitief na betaling op van de bijdrage op rekening NL06 INGB 0003 0927 57 onder vermelding van ‘voorjaarsexcursie’, aantal personen, naam en adres. Het is ook mogelijk om na aanmelding in de Buitenkerk te betalen. In deze kerk wordt het programmaboek aan de deelnemers uitgereikt.

 

© 2019 beeld Gérard van Betlehem