Landelijk startschot en orgelwandeling Nationale Orgeldag Delft groot succes

Nationale Orgeldag 2023 in de Oude Kerk in Delft

Zaterdag 9 september was de binnenstad van Delft de locatie voor de landelijke opening van Nationale Orgeldag. In de Nieuwe Kerk gaf burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft het officiële startschot. Aansluitend was er een orgelwandeling die enkele honderden mensen trok. 

Text Example

advertentieIn de Nieuwe Kerk benadrukte Van Bijsterveldt het culturele belang van alle monumenten, het erfgoed, maar ook met name het belang van het orgel en het orgelspel voor de samenleving. Erfgoed dat nog steeds zo klinkt als eerdere generaties dit hoorden. 

Zeer veel orgelliefhebbers maar ook veel ‘toevallige passanten’ van Open Monumentendag woonden deze opening bij. Christo Lelie gaf in een kort referaat de orgelgeschiedenis van Delft weer. Bas de Vroome omlijstte de bijeenkomst met muziek op het Bätz-orgel uit 1839.

Aansluitend was er een orgelwandeling langs vijf binnenstadskerken. De wandeling werd ondersteund door de orgelmedia De Orgelvriend, Orgelnieuws en de KVOK.

In de Oude Kerk presenteerden de Codarts-studenten Steven Knieriem en Vincent de Ridder hun kwaliteiten met onder andere orgelspel voor twee orgels. Het leverde hen een terecht groot applaus op. Boeiend voor de aanwezigen waren de bezichtigingen met toelichting van het kabinetorgel en het hoofdorgel. 

Na de Waalse Kerk, waar door de grote toestroom van mensen niet iedereen kon worden binnengelaten, werden de Lutherse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk aangedaan. Iedere kerk was volledig bezet, en de toelichting op de orgels en de concerten werden door het publiek zeer gewaardeerd.

Het slotconcert op het Maarschalkerweerd-orgel in de Maria van Jessekerk werd gegeven door titularis Petra Veenswijk. Op magistrale wijze vertolkte zij werk van Franse en Belgische componisten uit de romantiek. Een minutenlang applaus van het circa 350 mensen tellende publiek was voor haar de meer dan terechte beloning.

In de Maria van Jessekerk waren de verrichtingen van Petra Veenswijk te volgen op een beamer.

De opzet van de landelijke opening van de Nationale Orgeldag met de aansluitende orgelwandeling in een ‘prominente orgelstad’ bleek ook nu weer door velen te worden gewaardeerd en was deze editie zeer succesvol.