Op ooghoogte met het Zwolse Schnitger-orgel: Grote Kerk komend weekend tijdelijk open

Detail van de lege orgelkas van het Schnitger-orgel in de Grote Kerk te Zwolle | fotografie Gerard van der Sluijs

Academiehuis De Grote Kerk Zwolle gaat op 9, 10 en 11 april tijdelijk open als proeflocatie in coronatijd. Geregistreerde bezoekers krijgen dan de gelegenheid de kas van het Schnitger-orgel op ooghoogte te bekijken.

Text Example

advertentieDe kerk is dat weekend een van de 25 monumenten in Nederland die open mogen voor een beperkt publiek. Het gaat om een proef voor de cultuursector waarbij wordt gekeken hoe de sneltestinfrastructuur het best kan worden ingericht. 

Vanwege de kerkrestauratie staan er momenteel steigers in de kerk, tot vlak voor het orgel. Ze zijn dit weekend eenmalig voor het publiek toegankelijk. Daardoor is het mogelijk de door Jurriaan Westerman ontworpen kas van het Schnitger-orgel uit 1721 op grote hoogte te bewonderen.

Lege orgelkas 

De bezoeker treft wel een lege kas aan: vanwege de restauratie van het gebouw is een groot deel van binnenwerk van het orgel gedemonteerd. Het wacht op een restauratie en gedeeltelijke reconstructie naar de situatie van 1721. Flentrop Orgelbouw, die het orgel in 1953/1955 ook heeft gerestaureerd, moet daarvoor nog opdracht krijgen.

Vertraging

Of er daadwerkelijk een handtekening voor het circa 1,9 miljoen euro kostende project gezet kan worden is nog afhankelijk van overheidssubsidie. Onduidelijkheid daarover heeft voor vertraging gezorgd. Subsidie kan vanaf september dit jaar worden aangevraagd. De eerdere verwachting dat het orgel in 2023 bij zijn 300-jarig bestaan in gebruik genomen kon worden is nu bijgesteld tot 2024/2025.

Reserveren

Voor wie de orgelkas en de kerk wil bekijken is het noodzakelijk en tijdslot te reserveren. Voorafgaand aan het bezoek moet een sneltest worden afgenomen. Als de uitslag negatief is wordt er toegang verleend.

Reserveren via academiehuis.nl
Meer over de restauratieplannen schnitgerorgelzwolle.nl