nettie spies
In memoriam

In Memoriam Nettie Spies

Op 2 juni j.l. is Nettie Spies, oud-secretaresse en registrante van Piet van Egmond, in Son overleden. Ze is 85 jaar geworden en werd ingevolge haar eigen wens in stilte in Amsterdam begraven.